Lễ đón học sinh lớp 1 của trường Tiểu học Bích Động năm học 2020 -2021 trong dịp lễ khai giảng