Sự tích thằng Bờm, chú Cuội, chị Hằng Nga trong ngày lế Trung thu cổ truyền